Digitala lösningar som ger effekt

För att kunna dra nytta av alla digitala fördelar krävs en genomtänkt strategi som inkluderar samtliga plattformar och kopplingar till företagets olika kanaler. Vi producerar webbplatser, kampanjsajter i egen regi eller tillsammans med partners. Och med en genomarbetat SEO-strategi ser vi till att du blir hittad på Google. Behöver du hjälp med dina digitala kanaler?

Utmaningarna med att skapa, administrera och utveckla en hemsida är många. Vilken plattform ska du använda dig av? Hur bygger man en webb som är flexibel och kan förändras snabbt och som hjälper dig att uppnå dina affärsmål?

Vi hjälper dig att skapa en lätthanterlig och skalbar hemsida som är effektiv på såväl kort som lång sikt. Vi har erfarenhet av att ha byggt ett flertal hemsidor för B2B-företag där SEO och affärsgenerering är i fokus.  Våra gemensamma workshops säkerställer så att din webb kommunicerar det ni vill stå för och ger det resultat ni vill ha både för att nå nya kunder, men även för att ge befintliga kunder värde över tid. 

Vad kan vi hjälpa dig med?

Webb

Dags för en ny webbplats eller hemsida?  Idag är en genomtänkt strategi för webbplats och digital kommunikation grunden för de flesta företag oavsett bransch. För att kunna dra nytta alla fördelar krävs en genomtänkt strategi. Tillsammans utgår vi från din situation, dina förutsättningar och anpassar upplägg och digitala lösningar. Vi ser till att ni prioriterar rätt utifrån era användares behov.

Användartester

Vad ger användarna problem och utmaningar? Används produkten på det sätt du förväntat dig? Vilka ändringar kommer att förbättra din produkt mest?

Användartester kommer att ge dig grunden för att göra viktiga/kritiska designbeslut

UX och App-utveckling

En app kan ge ditt företag ett naturligare och enklare sätt att interagera med dina kunder, eller ge användarna möjlighet att göra helt nya saker. Genom att utgå från dina användare kan vi utforma lösningar, flöden och funktioner utifrån dem. För att kunna testa och pröva idéer, innan du utvecklar dem fullt ut, använder vi oss av prototyp-verktyg för att kunna pröva flöden och hitta flaskhalsar.

Intranät

I de flesta företag finns det potential att förbättra, effektivisera och modernisera verksamheten, inte minst genom intern kommunikation. Ditt intranät kan vara en viktig start på digitalisering av er verksamhet.

Nyfiken och vill veta mer?

Johan Sandberg
Ägare, Creatic AB