Telenor B2B - Digital Channels effektmål

Registrerade användare

Aktiva användare

Digitala transaktioner (YTD Mars 2020)