Vi designar och utvecklar kundupplevelser

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi tror på starka kundupplevelser och hjälper våra kunder hitta sitt syfte och designar upplevelserna som definierar dem.  Genom långsiktigt engagemang, varumärkesarbete, digital strategi, kommunikation och design når vi era mål tillsammans.

Vi kallar det för ”Business by design.”

Vi finns för att guida dig till att nå dina mål för att skapa tillväxt och bra kundupplevelser. Genom vår modell och design-tänk skapar vi möjligheter att utveckla ditt varumärke, marknadsföring, försäljning och kundutveckling. 

Vi brinner för design och att skapa tjänster, produkter och upplevelser som skapar värde och upplevs enkla. 

Vi sätter människan och personen i fokus och skapar fantastiska personliga upplevelser. 

Vi älskar teknik, innovation och möjligheterna som dessa verktyg ger oss att engagera användare och skapa de effekter du vill ha. 

Några av våra kunder

Våra kunder är globala marknadsledare, svenska utmanare, mindre startups, fastighetsbolag och IT-bolag.
Vi hjälper dem att utvecklas, driva förändring och innovera i en snabbt föränderlig värld.

”Johan är allt du behöver och lite till! Johan är en sån som är kreativ, med många idéer som han också konkretiserar och genomför. Har du en idé, bygger Johan den idén tillsammans med dig och gör den ännu bättre än vad den var från början. Johan är analytisk, kreativ, ödmjuk och går hem i alla led. Johan bearbetningstid från idé till konkret handling är mycket kort.”

– Christine Hartler , Head of Channel operations Telenor Sverige

Nyfiken och vill veta mer?

Johan Sandberg
Ägare, Creatic AB